Razgovor&Razgovor

LP duo o vezi muzike i tehnologije, Kvantnoj muzici, svojim brojnim aktivnostima i borbi za ostvarivanje svojih ideja proletter.me

Intervju Džordža Suvilisa sa Vernerom Bonefeldom, jednim od suosnivača međunarodno poznate škole otvorenog marksizma  

BROJNA PITANJA ARHIVIRANJA I RESTAURACIJE FILMA i VIDEA POSTAVLJAJU SE U DIDGITALNOJ ERI KAO TEHNIČKA ALI I KAO KUSTOSKA I KUNSTHISTORIJSKA PITANJA NA KOJA PROLETTEROVOJ SARADNICI ODGOVARA MAJSTOR OVOGA POSLA  

AUTORKA POLEMIČKE KNJIGE ELITISTIČKI PASIJANS SA UREDNICOM PROLETTERA RAZGOVARA O NEPOMIRLJIVOSTIMA LIBERALIZMA I SOCIJALIZMA  

BASISTKINJU REPETITORA PITALI SMO O KOLEKTIVNOM RADU, MUZICI, UMJETNOSTI, JUGOSLAVIJI, FEMINIZMU  

RAZGOVOR SA PODGORIČKOM UMJETNICOM POVODOM NJENOG ANTIFAŠISTIČKOG PERFORMANSA I DRUGIH VAŽNIH PITANJA  

Performance zavisi od sveukupnosti performerove poetike, znanja, tehnika, “političke” dinamicnosti. Dakle, proizvodjenje žive slike sublimat je svih znanja, jedna epistemološka eros-forma  

intervju sa Dadom Đurićem napravili su istoričari umjetnosti Svetlana Racanović i Petar Ćuković, na Cetinju, 2003. godine. Objavljen je u časopisu Montenegro Mobil Art, koji se u međuvremenu ugasio  

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Logo Header Menu