Politike titranja jaja: porodica, tradicija, nacija

Objavljeno:
Politike titranja jaja: porodica, tradicija, nacija

Analiza himera “tradicije” i “nacije” proizvedenih u mreži visokotehnologizovanih aparata za proizvodnju ideologije mora ići onkraj pitanja “lažnosti” autora i teza iznetih u tekstovima: privatizovani mediji najbolji su mehanizmi širenja nacionalne ideologije a „slobodno tržište“ najbolji poticatelj konzervativnih i onih još gorih društvenih procesa

Najčistiji primeri temeljnih političkih strategija nalaze se na marginama političkog delovanja, pa kako su vicevi u mnogome parodija politike – ne treba da čudi njihova međusobna sličnost. Primerice, subjekti politike/komedije izgrađuju se na posve sličan način. Obucite ga u nošnju i odenite određenim (manje ili više poželjnim) osobinama i voila: Era, pragmatični pametnjaković u opancima i sa šajkačom. Politički se likovi takođe konstruišu metodom “obucite Cicu” te nastupaju zaodenuti u svoje nošnje, svetonazore i vrednosne sisteme – latimo se ponovo lokalnog primera: figura “pristojnog srpskog konzervativca” operiše određenim vrednosnim sistemom (porodica, tradicija, deda solunac…), obučen je na tipično dosadan način, a centralni se ideološki akcesoar neovisno od konteksta ne dovodi u pitanje – on pod miškom nosi “Politiku”.

Stefan Aleksić, antropolog i magistar političkih nauka. Piše za brojne regionalne leve časopise i portale

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Logo Header Menu