Mrtve prirode

Objavljeno:
Mrtve prirode


sa njemačkog preveo Marko Stojkić

 

***

tzv. krajnja pitanja vuku se kao dim nad dimnjakom jednog
modela železnice
minijaturni putnici čekajući nervozno mlataraju rukama zašto
nije baš jasno
stvarno si loše obojen ali to ne smeta nikome gore jedno
rođendansko dete-adolescent pretura
oko trafoa ispred male crkve ispod svetla dioda zatim
mnogo kasnije stoji
jedan bračni par i ne pomera se

***

drugačija pravila ponašanja, promena mesta.
ovaj krajolik je tuđ kao operativno
promenjeno lice. sećam se, mora da te poznajem,
pripadaš krugu porodice.
sećam se nekakve bliskosti, ti jesi nepoznat,
ali si blizak (diskontinuitet,
neverovatno pomilovanje, otvara put)
ovde sam već jednom bio, ovde mora da sam
već jednom bio. leva ruka napušta geografsku kartu
i pronalazi put, desna
o tome ne zna ništa. (otporna anatomija.)
žalosna borba bikova u španiji

***

jedna socijalna mrtva priroda potezima vermera
učitelj klavira vrti prstima jedna naročito
ljupka petnaestogodišnjakinja nedeljom šetnje sa porodicom
po okolini i još uvek
pubertet kasnije od ove onanije nastaje ljubav
i jedno nežno poštovanje za žulijet
binoš godišnja doba vuku se neprimetno što je
veoma loše
i ponekad frederik šopen revolucionarna etida
novi prstored ali iste greške


***

nisam to hteo, ali finansijska kriza u komunama
već je pogodila i ovaj deo autoputa:
kako su se samo žuti anđeli u međuvremenu sami
od sebe obnovili, u potpunoj tami, ova insektolika
ka spolja izvrnuta inteligencija.
uopšte hteli smo sve to ovde da izgradimo tek
da bismo odmah zatim mogli da ga rasturimo.
pre svega moteli su ipak bili postavljeni previše
strateški, stopljeni sa predelom,
kao da su bez daljnjeg mogli da budu osvojeni.
teturavo iskočiti, da bi se pružila pomoć,
ovde je bilo samo jedno iščupano avionsko krilo,
inače sve u redu. onda smo otpozadi ugledali generala
klauzeviča, na njegovim leđima nešto se micalo.
promena točka… ah.
bilo je toliko trupa na koje smo zaboravili, male
trupe, činovnici koje su izbacivali kroz prozor,
vazduhoplovstvo više nije moglo da ih obuzda,
nisam to hteo.


STAINED SUSTAINED

nove mrtve prirode

(first)
nanošenje svetlosnih refleksa očigledno je značilo rad na
najpovršnijim, ubrzo stvrdnutim slojevima.
mrtva priroda sa propadljivim dobrima postizala se iznenadnim
smrzavanjem pokreta, dakle celog izvornog područja.
pri tome je svaki drug imao sopstveni vremenski prozor kroz koji
se moglo uočiti kako je obučen.
njegov klasni položaj kao zadatak našeg menadžmenta. tako da
celog života nećemo uspeti da vidimo gnjilu jabuku.
posmatramo li oblačastu strukturu pozadine, koju smo razumeli
kao podlogu, na njoj kvalitet života neprimetno ide ka dnu.
i posmatramo li tvoje karfiolasto lice kao nešto skamenjeno u letu.
ova rasa već je bila izumrla.
pa ipak bilo je još elemenata u habitusu, insekticida naime,
koji su nas zagadili.
(second)
kao maloletnog prestupnika uhvatiti imperfekt za ruku, kratko
pričekati.
i onda mu nedovršenu korpu sa voćem tresnuti o glavu, više
puta ga pregaziti.
pre velikog događaja trebalo je obići lokaciju, to bolno
područje, gde se uvek više toga sprečavalo nego što se događalo.
prevencija nas je zagadila.
pratili smo ovaj motiv, onu tečnost pod visokim pritiskom koja je
i dalje narastala iz našeg kruga prijatelja, mehuriće i kompaktne
partikule kauzaliteta.
kompaktni stambeni blokovi naših motiva iz kojih su upravo grupe
nezrele školske dece izašle na ulicu. samo preživeti žetvu.
(third)
pri preletanju ovog područja, lokacije, još jednom fotografisati geo-
grafske karte.
ispod su bile plantaže kao matriks, u brojčanim nizovima dao se po-
smatrati suncem dozreli rast.
nepopisane behu stvari koje su nam meko stajale na putu. prinos
ruku koje upravo nisu više mogle da nas dosegnu.
svakom svoja logistika. kakogod plod je morao da dospe do krajnjeg
potrošača.
osećaj da i dalje uzgajamo greške, od jednog do drugog utovara, što je
naš društveni ugovor činilo smešnim.
uvek si otprilike osam minuta kasnio, pod suncem, stajao previše
levo ili previše desno, kao bodyguard.
već sam osetio novost pod mojom odećom koja se na meni napa-
sala, koja me je pasla.
kao longue dureé tvoja mimika kako se beskrajno sporo pomera,
nekakva kožica. prekrila je lice i ruke, nekakav gel.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Logo Header Menu