Kapital: pogled iz epohe savremenosti

Objavljeno:
Kapital: pogled iz epohe savremenosti

Marksova sklonost ka apstrakciji nije bez paradoksa: sa jedne strane, ona čitaoca stavlja na muke kada je reč o probijanju kroz njegov gusti i često hermetični teoretski diskurs. Sa druge strane pak, ona nam omogućuje da Marksa čitamo i danas: on kapitalizam tretira kao oblik strukture dugog trajanja a kao svoj cilj izdvaja analizu zakonomernosti po kojima ova struktura funcioniše, odnosno na osnovu kojih se ova struktura razlikuje od svih ostalih, kao što su robovlasnički ili feudalni oblik proizvodnje

 

“(…) začarani, izvrnuti i na glavu postavljeni svet gde Monsieur le Capital i Madame la Terre, kao socijalni karakteri i istovremeno neposredno kao čiste stvari vode vrzino kolo.”

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Logo Header Menu