IZ SREĆNE REPUBLIKE

Objavljeno:
IZ SREĆNE REPUBLIKE

U SELU NORENSKA
                   J. Brodskom

Drozdovi se ne rasanjuju ovde
na severu zimi ako zaplamti kroz
rez neba to već bude martirologija
koje se usneženo sećaš razabirajući
po vetru nijanse mraka udaraju
u vatru kroz dimnjak kako pucketa
suho javorov smisao kada kažeš
Moj posao je da pišem to je kran
koji te održi na nogama krov i
vrata vežu te šupljinama za svet
iza tvojih kapaka odvija se scena
u selu Norenska kada imaš
redovnost fiskulture i čitanja
disciplinu posvećivanja motor
na ovakvom mrazu nikad se ne
gasi zato kao da samo kroz dim
dopiru glasovi sa neokrenutih
stranica suvi čičak dodirnućeš
u njemu stižu reči koje ti sve kažu
koje ti budu sve koje ti budu sve.


O, KOMUNO!

O rokovima dužničkim
seđasmo i plakasmo opominjući se
ilegalnih komuna

Pomenite nas i odbranite od:
industrija
bankomata
šoping molova
ovde su napušteni parkinzi
jedine nade

Koliko traju ropstva
vavilonska i kreditna
suicidi tržišnih ekonomija?!

Raspadaju se sistemi monetarni
porodični i nesvrstani
ljubavi i sintakse

Ako te se oslobodim
banko, neka platni bilansi
istrule na đubrištu
religije
neka nikad više
ne prione hlorofil novčanica
za pluća moja

Neka ne uzdržim
radosti deflacija svrh veselja
svojega, komuno!


BOROSANE
(Rastku Petroviću)

Vetar je poremetio okove stolarije i sumnja
u radove procurila je kao menzis. Znaš tu reč
od kasne osnovne, koristila ju je razredna
obraćajući se drugaricama, ovako: A, imaš
menzis?!
I uvek pomišljao sam na menzu,
radničku, to je bila klasna stvarnost, evo:
prolaze trakom u plavim kombinezonima!
Odozdo belasaju borosane kuvarica, zvecka
posuđe. Kada dvadeset godina kasnije vidim
krv uz tu reč, setim se ukusa aluminijuma,
pa besno kliknem: Tako zaspi meseče,
nad toplom supom detinjstva!


DA LI OPLODNJA?

Testosteroni. Kuda kanali? Tuda punoglavaca prolazi

boj. Hormoni bujaju u osenčenim stranama. Ćuti,

mila! Ništa se događa, ne! Pažnju na obzir, obzir

molim: u rečima trgovanja su! Merkantalije dopiru ovde.

Tasovi u kosmosu balansiraju. Oči pomiči, ali dlanovita

slepost je ta! Nedostaje genom i vitraž-hromozom. Zoom!:

I raj prisutan je od vrata otvorenih, upadljivog sistema

jer  ______. Ništa se događa, ne!


PROJEKAT

Hajmo da pišemo projekat
iz pesništva,
da konkurišemo kod donatora
(banaka, ambasada, ministarstava, tajkuna)!

Koji problem imaju mladi u vašem gradu?
Nemaju gde da objave poeziju!
Koji problem treba rešiti kako bi život bio bolji?
Ohrabriti male lokalne izdavače da štampaju poeziju.
Koliko je vaša organizacija imala aktivnosti?
Nijedan, ali u rukopisu imamo po 150 pesama. Šteta da propadnu.
Koliko će mladih biti uključeno?
Sva omladina. Poeziju će svi pisati.
Koji su ciljevi vaše organizacije/grupe?
Promocija etabliranih humanih vrednosti koji će učiniti da korporatokratija izgubi na smislu.
Koliko ljudi živi u vašem gradu/mestu, koliko ima mladih?
Ima 30 000 stanovinika, mladih je 7 000.
Po čemu je vaša zajednica poznata i prepoznatljiva?
Praznim ulicama tokom zime.
Kako mladi provode slobodno vreme, šta su izazovi sa kojima se susreću?
Ne provode.
Zbog čega je realizacija ove ideje značajna za mlade u vašoj zajednici?
Ohrabrićemo pesnike.
Koje aktivnosti planirate da biste ostvarili cilj projekta?
Animiranje mladih nastupima u Staračkom domu, Crvenom krstu, Kolektivnom centru Razvigor, Domu zdravlja Suncokret, policijskim stanicama, vatrogasnim jedinicama, tržnim centrima i benzinskim i veterinarskim stanicama, na ekonomiji Poljoprivredne škole.
Kako planirate da uključite ciljnu grupu u projekat?
Tako što ćemo ih ohrabriti „vučenjem za rukav“.
Kakve rezultate očekujete od ovog projekta?
Više poezije, manje pesnika.
Navedite ukupan prihod organizacije u prošloj godini?
0, 00 din.
Koji je krajnji rezultat vašeg projekta?
Mladi će potom samostalno štampati svoje zbirke zbog čega će podizati kredite.

Petar Matović, rođen 1978, završio je studije srpske književnosti u Beogradu. Poezijom je zastuplјen u više antologija, pesme su mu prevedene na više jezika, objavlјuje u periodici. Objavio je tri zbirke pesama: Kamerni komadi, Koferi Džima Džarmuša i Odakle dolaze dabrovi.

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Logo Header Menu